Integritetspolicy

Denna policy är valid för SLS Hockey Sweden med organisationsnummer 802526-5466 och sker i enlighet med GDPR (General Data Privacy Regulation) samt gällande svensk lagstiftning. För mer information kan du besöka www.datainspektionen.se där mer information finns avseende behandling av dina personuppgifter.

SLS Hockey Sweden är även ansvarig för de personuppgifter du har lämnat inom ramen för verksamheten SLS Hockey Sweden bedriver och ansvarar för att de behandlas på ett lagligt sätt.

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. bildandet av SLS Hockey Sweden

 

Personuppgiftspolicy

SLS Hockey Sweden värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Med denna policy informerar SLS Hockey Sweden om policy kring insamlande och behandling av personuppgifter och bildmaterial som samlas in relaterat till anmälan och medverkan i aktiviteter anordnade av SLS Hockey Sweden.

SLS Hockey Sweden förbinder sig att respektera och skydda information enligt ovan och skydda din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att SLS Hockey Sweden använder dina personuppgifter och medverkan i bildmaterial i enlighet med svensk lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter och medverkan i bildmaterial med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter och vilket bildmaterial som vi har sparade relaterat till dig. Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kommer heller inte dela med oss av dina personuppgifter eller bildmaterial inkluderat dig till samarbetspartner om inte detta har godkänts av dig antingen genom att anmälan om medverkan till event eller aktivitet där samarbetsparter deltar eller genom att godkännande gjorts på annat sätt.
Personuppgifter och bildmaterial samlas in via uppgifter vid anmälan till någon av SLS Hockey Sweden aktiviteter, telefon- eller mailkontakt samt vid kontakt med SLS Hockey Sweden i annan form. 

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter eller bildmaterial är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss på info@slshockey.se.

 

Vilka uppgifter behandlas och varför behandlas dessa uppgifter?

SLS Hockey Sweden behandlar de personuppgifter och bildmaterial som lämnas genom anmälan till aktivitet i SLS Hockey Sweden regi eller som lämnas på annat sätt till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter och bildmaterial används bland annat till följande ändamål:

  • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.  
  • För att administrera och ge en god service runt de aktiviteter som genomförs i SLS Hockey Sweden regi.  
  • För att föra statistik och genom det utveckla verksamheten SLS Hockey Sweden bedriver
  • För att skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella förändringar.  
    - För att skicka erbjudanden och informera om aktiviteter.  
    - För att skicka nyhetsbrev.  
  • För att marknadsföra SLS Hockey Sweden via egna hemsidor samt sociala medier kontrollerade av SLS Hockey Sweden

 

SLS Hockey Sweden har rätt att behandla de personuppgifter och bildmaterial som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. SLS Hockey Sweden kan även behöva behandla dina personuppgifter och bildmaterial inkluderande dig på grund av krav i lag eller förordning. I vissa fall kan SLS Hockey Sweden behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter samt ditt bildmaterial. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

 

Sparande av personuppgifter

SLS Hockey Sweden sparar dina personuppgifter samt bildmaterial så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy